Qualys Security Assessment Questionnaire

Oszacuj ryzyko biznesowe pochodzące od dostawców zewnętrznych i zespołów w organizacji.

Kompleksowe rozwiązanie chmurowe do przeprowadzania kontroli procesu biznesowego, twoich zewnętrznych
i wewnętrznych dostawców w formie ankietowania.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.