1 Pre-kwalifikacja

Wpływające aplikacje po wstępnych analizach i kwalifikacji kierowane są do pierwszego wywiadu telefonicznego, gdzie zadawane są wstępne pytania dotyczące dopasowania kandydata do roli dotyczące m.in. oczekiwań, dostępności i terminu, doświadczeń, kierunku poszukiwań, kontaktów referencyjnych.

2 Weryfikacja kandydata

Sprawdzamy profil kandydata i jeśli jest dopasowany do potrzeb, weryfikujemy referencje, sprawdzamy opinie i doświadczenie. Kandydata weryfikujemy pod tym kątem w rozmaitych źródłach. Wykonywane są rozmowy z wskazanymi do referencji osobami.

3 Spotkanie z kandydatem

Spotkanie i rozmowa dotycząca weryfikacji wszystkich wymagań odnośnie danego stanowiska wyspecyfikowanych w ogłoszeniu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania techniczne, biznesowe lub miękkie dotyczące stopnia dopasowania do wartości i zasad firmowych, dotyczące własnej wizji rozwoju, celów zawodowych i sytuacji pozazawodowej kandydata.

4 Short lista

Na podstawie zebranych wcześniej informacji tworzona jest krótka lista kandydatów, którzy w razie potrzeby zapraszani są na kolejne spotkanie lub w oparciu o ranking podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu konkretnego kandydata. W takim przypadku odbywa się kolejne spotkanie, decyzja zostaje zakomunikowana, potwierdzone zostają warunki i terminy zatrudnienia.

5 Informacja

Wszyscy kandydaci, z którymi prowadzone były kontakty i rozmowy po wpłynięciu aplikacji, informowani są telefonicznie lub mailowo o decyzji dotyczącej ich kandydatur. W niektórych przypadkach prosimy o pozostawienie aplikacji do kolejnej rekrutacji. Przepraszamy, ale nie możemy ze zrozumiały względów odpowiedzieć wszystkim, którzy przesłali nam swoją aplikację. Chronimy przekazane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi standardami.