Zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami technologicznymi w systemach informatycznych to złożony i bardzo istotny proces mający kluczowy wpływ na bezpieczeństwo teleinformatyczne.  Pozostawione luki  w systemach mogą być powodem wycieku i utraty poufności oraz dostępności systemów i danych (np.ransomware). Oferujemy nowoczesne systemy do zarządzania i bieżącego monitorowania podatności, pozwalające na elastyczne raportowanie i delegowanie zadań związanych z aktualizacją systemów.

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają na szybkie objęcie procesem zarządzania podatnościami dużych, rozległych, heterogenicznych sieci teleinformatycznych składających się z różnorodnych technologii.

Korzyści

  • w ramach zarządzania podatnościami oferujemy najlepsze rozwiązania techniczne od liderów branży i wieloletnim doświadczeniu w zakresie zarządzania podatnościami,
  • oferujemy pełen zakres usług technicznych (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczących odpowiednich aplikacji bądź rekomendowanego sprzętu, a dodatkowo w ramach IMNS Consulting oferujemy pakiet usług doradczych,
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania,
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własna metodykę pracy projektowej,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, rozwiązania testowe, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. subskrypcje/odnowienia wsparcia i licencji).

Nasze rozwiązania do zarządzania podatnościami technologicznymi infrastruktury i aplikacji internetowych oraz serwisów www, automatyzują pracę administratorów IT,  oficerów bezpieczeństwa oraz audytu wewnętrznego.

W efekcie uzyskujemy wiele korzyści, pokrywających się z wymaganiami wytycznych/rekomendacji KNF w zakresie technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Do tych korzyści należą m.in:

  • zmniejszenie wydatków na weryfikację podatności przez firmy zewnętrzne,
  • dostępność narzędzi na żądanie o każdej porze i weryfikacja poprawności zaaplikowanych poprawek i obejść,
  • dostępność do repozytorium informacji o najnowszych lukach w systemach i przeprowadzenie zaawansowanych zestawień oceniających stopień bezpieczeństwa systemów od strony technicznej, ale również oceny ryzyka technologicznego (operacyjnego) zgodnie z przyjętą metryką.

Do podatności technologicznych infrastruktury teleinformatycznej przykładowo zaliczamy:

  • luki w oprogramowaniu wynikające z braku zastosowania odpowiednich poprawek (patchy) lub odpowiedniego „obejścia” problemu (np. wyłączenia podatnego serwisu) jeśli poprawki nie są dostępne,
  • błędną konfigurację komponentu oprogramowania np. pozostawienie zmian po pracach serwisowych lub domyślnych ustawień (w tym poświadczeń)  konfiguracyjnych nieprofesjonalnego administratora.