Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

Polegają na ocenie stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów, zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami. W wyniku audytu powstaje raport zaleceń eliminujących niezgodności. Zakres audytu jest dopasowany do specyfiki oraz potrzeb organizacji i obejmuje obszary, w których występują ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Zależnie od specyfiki branży oraz celu przeprowadzenia audytu, przygotowujemy scenariusze i określamy zakres prac audytowych.  Przez lata wypracowaliśmy skuteczne metodyki prowadzenia audytów. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą  w zakresie wymagań norm i rekomendacji oraz  zabezpieczeń technicznych systemów informatycznych, w tym bezpieczeństwa fizycznego.

W ramach audytu bezpieczeństwa dostarczamy raport, wskazujemy miejsca krytyczne i propozycje zmian. Nie pozostawiamy klientów z suchą oceną zgodności, ale doradzamy jak w praktyczny sposób zrealizować zalecenia.

Korzyści

  • Audyt bezpieczeństwa weryfikuje aktualny stan zgodności z regulacjami i dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Prace audytowe kończymy zindywidualizowanym raportem zgodności, zawierającym zalecenia, dopasowane do organizacji zgodnie z zasadą proporcjonalności.
  • Posiadamy doświadczenie w zakresie wymagań takich jak: KRI, Rekomendacja D, Wytyczne IT KNF, ISO 27001.
  • Korzystamy z własnej, wypracowanej przez lata metodyki, popartej licznymi referencjami.
  • Zakres usługi dopasowujemy do specyficznych potrzeb klientów.