Monitoring bezpieczeństwa systemów i użytkowników

Monitoring bezpieczeństwa systemów i użytkowników

Monitoring infrastruktury IT i użytkowników, jest ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem systemów, aplikacji i danych. Systemy monitoringu pozwalają na optymalizację procesów biznesowych, zwiększenie produktywności. Narzędzia do monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT pozwalają na wcześniejsze wykrycie wielu problemów występujących w środowisku IT, ograniczyć liczbę awarii i zminimalizować ryzyko przerw w procesach biznesowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do monitorowania i inwentaryzacji zasobów.

Korzyści

  • w ramach monitoringu bezpieczeństwa systemów i użytkowników oferujemy najlepsze rozwiązania techniczne od liderów branży z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań tego rodzaju,
  • oferujemy usługi techniczne (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczące odpowiednich aplikacji bądź rekomendowanego sprzętu,
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania,
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własną metodykę pracy projektowej,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia.

Jesteśmy integratorem urządzeń i oprogramowania służących do monitorowania parametrów środowiskowych oraz powiadamiania o wszelakich zmianach monitorowanych parametrów, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, sms lub protokołu SNMP. W szczególności specjalizujemy się w monitoringu infrastruktury IT.

Nasze rozwiązania  integrują się z oprogramowaniem monitorującym różnych producentów. Pozwalają sterować urządzeniami zewnętrznymi z wykorzystaniem portu szeregowego RS-232 lub wyjść przekaźnikowych na podstawie zmian stanów wejść cyfrowych (m.in. czujki kontaktowe, detektory poziomu wody, dymu, gazu, napięcia i ruchu oraz sensorów temperatury lub wilgotności). Na uwagę zasługują bogate możliwości konfiguracyjne przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Proste rozwiązanie z pomiarem temperatury i opcjonalnie wilgotności z powiadamianiem przez E-mail, SNMP.

 

Przykład rozwiązania do monitorowania temperatury i powiadamiania administratorów poprzez email o przekroczeniu krytycznych progów temperatury. Chroni przed przegrzaniem serwerów, macierzy i innych elementów infrastruktury IT znajdujących się w monitorowanym pomieszczeniu. Bardzo ekonomiczne rozwiązanie dostarczane w komplecie z zasilaczem i czujnikiem temperatury.

Opcjonalnie, do drugiego wolnego wejścia można podłączyć dodatkowy czujnik temperatury lub wilgotności. Rozwiązanie obsługuje interfejsy SNMP oraz XML i jest zabezpieczone hasłem przed dostępem do urządzenia niepowołanych osób. Posiada wbudowany serwer www i może być wykorzystywane bez dodatkowego oprogramowania.

Monitoring szafy i powiadomienie przez SMS, Email i SNMP.

Przykład rozwiązania chroniącego przed takimi zagrożeniami jak: nieautoryzowany dostęp do szafy z elementami infrastruktury IT, przypadkowe pozostawienie otwartej szafy (ryzyko przegrzania), zanik zasilania, brak łączności poprzez sieć LAN.

Rozwiązanie umożliwia powiadamianie o zdarzeniach poprzez sms niezależnie od sprawności połączenia LAN, monitorowanie poziomu napięcia zasilającego, temperatury oraz dostępu do szafy. Ponadto, daje możliwość zdalnego restartu urządzeń oraz rejestracji otwarcia drzwi szafy w postaci logów. Powiadamianie o niepożądanych zdarzeniach (przekroczenie progów temperatury, wilgotności, zanik napięcia, otwarcie drzwi) może odbywać się poprzez SMS, email lub SNMP.

Kompleksowy monitoring pomieszczenia z powiadamianiem przez SMS, Email i SNMP.

Kompleksowe rozwiązanie do monitoringu środowiskowego pomieszczenia, w którym znajdują się serwery, macierze i urządzenia telekomunikacyjne (tzw. serwerownia).

Pomiar temperatury zarówno w szafach, jak i poza nimi. Detektor zalania ostrzega w przypadku awarii klimatyzacji. Monitorowanie otwarcia drzwi wejściowych oraz napięcia zasilającego. Bardzo szerokie możliwości powiadamiania o bieżących poziomach temperatur oraz przekroczeniu ich progów krytycznych. Sygnalizacja otwarcia drzwi (nieautoryzowane wejście) lub zaniku napięcia.