Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest procesem analitycznym i decyzyjnym, prowadzącym do wypracowania planów przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania różnego rodzaju zagrożeń, a tym samym zapobiegania stratom finansowym i wizerunkowym w zakresie cennych dla organizacji aktywów.

Wszelkie decyzje dotyczące planów postępowania, a w szczególności inwestycji w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, powinny być poparte wcześniejszą analizą ryzyka.

Specjalizujemy się w analizie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących etapów:

  • identyfikacja i szacowanie ryzyka,
  • ocena ryzyka,
  • przygotowanie planów postępowania z ryzykiem,
  • wdrożenie planów postępowania z ryzykiem,
  • okresowa ocena skuteczności planów postępowania (mechanizmów kontrolnych),
  • okresowa ocena zagrożeń i podatności.

Konsultanci IMNS Consulting pomagają w przygotowaniu kadry do zarządzania ryzykiem w każdym z powyższych etapów.

Przygotowujemy metodologię analizy ryzyka, szkolimy z zasad analizy ryzyka, postępowania ryzykiem oraz doradzamy, jak przygotować i wdrożyć procedury, dopasowując je do potrzeb organizacji.

Naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystujemy niemal we wszystkich oferowanych przez nas usługach.

Korzyści z wdrożenia zarządzania ryzykiem i cykliczne przeprowadzanie analiz, zgodnie z dobrymi praktykami

  • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dobrane adekwatnie do występujących ryzyk.
  • Bieżąca ocena skuteczności zabezpieczeń i odpowiednie reagowanie na nowe zidentyfikowane ryzyka.
  • Ryzyka, które pojawiają się wskutek zmian w infrastrukturze lub aplikacjach są odpowiednio zabezpieczane.
  • Spełnienie fundamentalnych wymagań zawartych w takich regulacjach jak: RODO, Wytyczne IT KNF, Rekomendacja D KNF, ISO27001 i inne.