Risk management

Risk management

Zarządzanie ryzykiem – jest podstawowym narzędziem wskazującym, jak w logiczny sposób analizować, przeciwdziałać i zarządzać różnego rodzaju sytuacjami, w których zagrożenia mogą powodować niepożądane skutki / straty w obszarze cennych dla organizacji aktywów.

Wszelkie decyzje dotyczące działań, a w szczególności inwestycji w zakresie bezpieczeństwa, powinny być poparte wcześniejszą analizą ryzyka.

IMNS  pomaga w przygotowaniu klienta do samodzielnej analizy ryzyka, szacowania poziomu ryzyka oraz innych działań zmierzających do skutecznego zarządzania ryzykiem, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów ICT. Pomagamy przygotować i wdrożyć procedury, dopasowując je do potrzeb organizacji.

Korzyści

  • poprowadzenie klienta przez proces oceny ryzyka jest elementem kompleksowej oferty, gdzie w zakresie usług oferujemy również dobór i dostarczenie odpowiednich rozwiązań technicznych i szkolenie w ramach linii biznesowych takich jak IMNS Systems, IMNS Akademia
  • w ramach prac dostarczamy zindywidualizową dokumentację dotyczącą analizy ryzyka, zapewniamy jej zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz w części diagnostycznej przygotowujemy rekomendacje i zalecenia dla minimalizacji ryzyka
  • posiadamy szerokie doświadczenia w branżach szczególnie wrażliwych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem (np. bankowość, finanse, JST, instytucje)
  • w ramach usługi korzystamy z własnej, wypracowanej przez lata metodyki praca oraz posiadamy system jakości usług jak również rozwiązania techniczne od sprawdzonych, renomowanych partnerów, liderów w zakresie bezpieczeństwa
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, zindywidualizowane szkolenia i warsztaty

Analiza ryzyka jest procesem analitycznym i decyzyjnym prowadzącym do wypracowania planów przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania różnego rodzaju zagrożeń, a tym samym zapobiegania stratom finansowym i wizerunkowym w zakresie cennych dla organizacji aktywów. Specjalizujemy się w aktywach informacyjnych (bezpieczeństwo informacji).

Wdrożenie zarządzania ryzykiem i regularne przeprowadzanie analiz zapewniają, iż:
– zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne są dostosowane do występujących ryzyk,
– stosowane zabezpieczenia są skuteczne i pokrywają wszystkie obszary ryzyk,
– zmiany dokonane w infrastrukturze lub aplikacjach zostały odpowiednio zabezpieczone,
– pozyskujemy wymagania odnośnie zabezpieczeń niezbędne do wdrożenia: RODO, Wytycznych IT KNF, Rekomendacji D KNF, ISO27001 i innych.

Wszelkie decyzje dotyczące planów postępowania, a w szczególności inwestycji w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych powinny być poparte wcześniejszą analizą ryzyka.

Specjalizujemy się w analizie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego.

Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących etapów:
– identyfikacja i szacowanie ryzyka,
– ocena ryzyka,
– przygotowanie planów postępowania z ryzykiem,
– wdrożenie planów postępowania z ryzykiem,
– okresowa ocena skuteczności planów postępowania (mechanizmów kontrolnych),
– okresowa ocena zagrożeń i podatności.

Konsultanci IMNS Consulting pomagają w przygotowaniu kadry do zarządzania ryzykiem w każdym z powyższych etapów.

Przygotowujemy metodologię analizy ryzyka, szkolimy z zasad analizy ryzyka, postępowania ryzykiem oraz doradzamy, jak przygotować i wdrożyć procedury, dopasowując je do potrzeb organizacji.

Naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystujemy niemal we wszystkich oferowanych przez nas usługach.