Application and data security

Application and data security

Bezpieczeństwo aplikacji i danych – zapewnienie bezpieczeństwa aplikacjom i danym to wielowymiarowe zagadnienia, gdzie potrzebna jest kompleksowa metoda z użyciem sprzętu i aplikacji, które m.in. chronią aplikacje webowe, bazy danych, systemy plików, oferują zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe, zapobiegają wyciekom danych.. Oferujemy pełen zestaw produktów, które realizują te cele.

Korzyści

  • w ramach bezpieczeństwo aplikacji i danych oferujemy najlepsze rozwiązania techniczne od liderów branży z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zabezpieczeń
  • oferujemy usługi techniczne (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczące odpowiednich aplikacji bądź rekomendowanego sprzętu, a dodatkowo w ramach IMNS Consulting oferujemy pakiet usług analitycznych, które wskażą jakie zabezpieczenia są potrzebne, uzasadnione i rekomendowane
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własna metodyka pracy projektowej system jakości usług,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. subskrypcje/odnowienia wsparcia i licencji)

Dodatkowe informacje