Business continuity management

Business continuity management

Zarządzanie ciągłością działania – strategia ciągłości działania oraz wytyczne do planów ciągłości działania uwzględniają potrzeby klientów oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje organizacja, a przygotowany plan ciągłości działania, zapewnia funkcjonowanie krytycznych procesów w najbardziej prawdopodobnych dla danej organizacji sytuacjach kryzysowych, gdzie najczęściej są to katastrofy takie jak: pożar, zalanie, katastrofa budowlana,, rzadkie ryzyka,, ale powodujące poważne skutki.

Korzyści

  • wspólne z klientem wypracowanie zasad, zabezpieczeń i strategi dotyczącej ciągłości działania, jest to elementem kompleksowej oferty, gdzie w zakresie usług oferujemy również dobór i dostarczenie odpowiednich rozwiązań technicznych w ramach linii IMNS Systems i Akademia
  • w ramach prac dostarczamy zindywidualizową dokumentację dotyczącą zaleceń i planu ciągłości działania, zapewniamy jej zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz w części diagnostycznej przygotowujemy rekomendacje i zalecenia dla prac wdrożeniowych
  • posiadamy szerokie doświadczenia w branżach wrażliwych w zakresie zachowania ciągłości działania
  • w ramach usługi korzystamy z własnej, wypracowanej przez lata metodyki praca oraz posiadamy system jakości usług jak również rozwiązania techniczne od sprawdzonych, renomowanych partnerów, liderów w zakresie bezpieczeństwa
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia

Zarządy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw, którymi kierują. Powodem najczęściej jest świadoma troska o przetrwanie biznesu w sytuacjach kryzysowych, ale także regulacje i wymagania branżowe, które nakładają określone obowiązki na przedsiębiorstwa/organizacje w trosce o bezpieczeństwo klientów.

Do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa niezbędne jest wdrożenie systemu środków organizacyjnych i technicznych, przygotowanych zgodnie z przyjętą strategią. Strategia i wytyczne do planów ciągłości powinny uwzględniać potrzeby klientów oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje organizacja, a przygotowane plany ciągłości działania, powinny zapewnić funkcjonowanie krytycznych procesów w najbardziej prawdopodobnych dla danej organizacji sytuacjach kryzysowych.

Posiadanie aktualnego planu ciągłości działania i regularne testy odtworzeniowe, zapewniają:
– ochronę organizacji przed przerwami w krytycznych procesach biznesowych (produkcji i świadczeniu usług),
– szybki i kontrolowany powrót do pełnej funkcjonalności procesów biznesowych w przypadku awarii,
– wiedzę o ryzykach środowiskowych i słabych punktach w infrastrukturze,
– zgodność z wymaganiami instytucji nadzorczych i partnerów biznesowych,

Sytuacje kryzysowe to najczęściej katastrofy takie jak: pożar, zalanie, katastrofa budowlana, czyli ryzyka, które występują rzadko, ale powodują ogromne skutki.

Dobrze przygotowane plany ciągłości działania oraz procedury awaryjne i odtworzeniowe nie tylko przygotują organizację na zdarzenia o charakterze katastrof i duże awarie, ale zapewnią odporność na mniejsze zakłócenia i incydenty.  W sytuacjach klęsk żywiołowych i poważnych katastrof, klienci będą skłonni wybaczyć i usprawiedliwić brak dostępu do usług i fakt wstrzymania działalności organizacji, ale na pewno reputacja firmy znacząco ucierpi, jeśli biznes zostanie sparaliżowany przez drobną awarię, której przez zaniedbanie nie potrafiono szybko i sprawnie usunąć.

Podstawą do przygotowania i efektywnego wdrożenia polityki/procedur utrzymania ciągłości działania jest odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie kadry zarządzającej. A na końcowy sukces ma wpływ przyjęta metodologia postępowania oraz dostęp do merytorycznego wsparcia ze firmy konsultingowej, posiadającej doświadczenie w tym zakresie.

W jakim zakresie pomagamy w przygotowaniu kadry zarządzającej i dokumentacji oraz wdrożeniu i zarządzaniu systemem utrzymania ciągłości działania ?

Oferowane przez IMNS Consulting doradztwo w zakresie ciągłości działania organizacji może mieć różny charakter i obejmuje następujące usługi:
– przeszkolenie i przygotowanie zespołów projektowych do przygotowania polityki zarządzania / planów ciągłością działania / procedur awaryjnych i odtworzeniowych,
– przewodnictwo w projekcie, którego celem jest przygotowanie podstawowych wytycznych do przygotowania planów awaryjnych, między innymi takich jak: analiza BIA, wyłonienie procesów krytycznych, analiza ryzyk, wzmocnienie odporności na zagrożenia krytycznych zasobów organizacji, określenie minimalnej konfiguracji,
– pomoc przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji,
– nadzór nad wdrożeniem planów i procedur,
– nadzór nad testami planów awaryjnych,
– pomoc w integracji planów awaryjnych z istniejącą Polityka Bezpieczeństwa Informacji  oraz innymi regulacjami funkcjonującymi w organizacji,
– inne, niezbędne do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania ciągłością biznesu.

W naszych działaniach bazujemy na dobrych praktykach i wskazówkach zawartych w takich regulacjach, jak norma BSI 25999 i ISO22301.