Authorization and access management

Authorization and access management

W ramach oferowanych przez nas aplikacji i rozwiązań można w pełni monitorować dostęp użytkowników i zarządzać zasadami dostępu do określonych aktywów i zasobów informatycznych niezależnie od wielkości sieci, ilości serwerów i architektury. Jeśli w organizacji istnieją kwestie na etapie zarządzania hasłami, dostępem, braku polityki bezpieczeństwa na poziomie uprawnień to dzięki naszym aplikacjom i usługom zostają skutecznie rozwiązane.

Korzyści

  • w ramach zarządzania uprawnieniem i dostępem oferujemy najlepsze aplikacje od liderów branży z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie
  • oferujemy pełen zakres usług technicznych (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczących odpowiednich aplikacji, bądź rekomendowanego sprzętu, a dodatkowo w ramach IMNS Consulting oferujemy pakiet usług analitycznych, które wskażą jakie zabezpieczenia są potrzebne, uzasadnione i rekomendowane lub jakie aktualizacje w dokumentacji bezpieczeństwa będą potrzebne
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własna metodykę pracy projektowej, system jakości usług,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. subskrypcje/odnowienia wsparcia i licencji)