Information security policy

Information security policy

Polityka bezpieczeństwa informacji – to podstawowe zabezpieczenie organizacyjne regulujące zasady ochrony i zarządzania bezpieczeństwa informacji, również w zakresie szerszym niż tylko informacje przetwarzane w systemach teleinformatycznych. Celem polityki jest ochrona podstawowych atrybutów bezpieczeństwa informacji takich jak: poufność, integralność, dostępność, rozliczalność. Oferujemy wspólne wypracowanie i wdrożenie zasad polityki bezpieczeństwa informacji zarówno w warstwie organizacyjnej jak i technicznej (informatycznej).

Korzyści

  • opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji jest elementem kompleksowej oferty, i hest synergiczne w stosunku do innych usług, gdzie oferujemy również dobór i dostarczenie odpowiednich rozwiązań technicznych i w ramach linii biznesowych takich jak IMNS Systems, IMNS Akademia
  • w ramach prac dostarczamy zindywidualizowany dokument(y) polityki bezpieczeństwa, zapewniamy jego zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz w cześć diagnostycznej w połączaniu z audytem bezpieczeństwa przygotowujemy rekomendacje i zalecenia eliminujące niezgodności
  • posiadamy szerokie doświadczenia w branżach szczególnie wrażliwych w zakresie bezpieczeństwa zobligowanych do wdrażania Polityk Bezpieczeństwa (np. bankowość, finanse, JST, instytucje)
  • w ramach usługi korzystamy z własnej, wypracowanej przez lata metodyki praca oraz posiadamy system jakości usług jak również rozwiązania techniczne od sprawdzonych, renomowanych partnerów, liderów w zakresie bezpieczeństwa
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, zindywidualizowane szkolenia i warsztaty