Security audits

Security audits

Audyt bezpieczeństwa – pozwala na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz na przygotowanie rekomendacji/zaleceń eliminujących niezgodności. Zakres audytu jest dopasowany do specyfiki oraz potrzeb danej organizacji i obejmuje wszystkie obszary, w których przetwarzane są  informacje.

Zależnie od specyfiki branży oraz celu przeprowadzenia audytu, przygotowujemy scenariusze i określamy zakres prac audytowych.  Przez lata wypracowaliśmy skuteczne metodyki prowadzenia audytów. Zespół IMNS dysponuje doświadczeniem i wiedzą  w zakresie wymagań norm i rekomendacji oraz z zakresu teleinformatyki, zabezpieczeń technicznych systemów informatycznych i szeroko pojętego bezpieczeństwa fizycznego. W ramach audytu bezpieczeństwa dostarczamy raport, wskazujemy miejsca krytyczne i propozycje zmian.

Korzyści

  • audyt bezpieczeństwa weryfikuje aktualny stan bezpieczeństwa organizacji, a w zakresie usługi oferujemy również dobór i dostarczenie odpowiednich rozwiązań technicznych lub szkoleń w zakresie linii biznesowych takich jak IMNS Systems, IMNS Akademia
  • prace audytowe kończymy zindywidualizowanym raportem zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz przygotowujemy rekomendacje/zaleceń eliminujących niezgodności
  • posiadamy szerokie doświadczenia w branżach szczególnie wrażliwych w zakresie bezpieczeństwa (np. bankowość, finanse, JST, instytucje)
  • w ramach usług korzystamy z własnej, wypracowanej przez lata metodyki praca oraz posiadamy system jakości usług jak również rozwiązania techniczne od sprawdzonych, renomowanych partnerów, liderów w zakresie bezpieczeństwa
  • realizujemy elastyczne podejście do potrzeb klientów, zindywidualizowane szkolenia i warsztaty

Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz przygotowanie rekomendacji/zaleceń, których realizacja pozwoli na wyeliminowanie niezgodności. Zakres audytu powinien być precyzyjnie dopasowany do specyfiki oraz potrzeb danej organizacji i docelowo warto nim objąć wszystkie obszary, w których przetwarzane są ważne dla organizacji informacje.

Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz przygotowanie rekomendacji/zaleceń, których realizacja pozwoli na wyeliminowanie niezgodności. Zakres audytu powinien być precyzyjnie dopasowany do specyfiki oraz potrzeb danej organizacji i docelowo warto nim objąć wszystkie obszary, w których przetwarzane są ważne dla organizacji informacje.

Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala na ocenę stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodności z regulacjami, normami i dobrymi praktykami oraz przygotowanie rekomendacji/zaleceń, których realizacja pozwoli na wyeliminowanie niezgodności. Zakres audytu powinien być precyzyjnie dopasowany do specyfiki oraz potrzeb danej organizacji i docelowo warto nim objąć wszystkie obszary, w których przetwarzane są ważne dla organizacji informacje.