Cloud solutions and security

Cloud solutions and security

Migracja tradycyjnych systemów (tzn.„:on premises”) do chmury to coraz popularniejsza metoda korzystania z zasobów informatycznych, dostarczanych częściej w modelu usługowym (IaaS, SaaS). Oferujemy wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku całkowitej migracji do chmury, w modelu hybrydowym lub w ramach zapewnienia ciągłości działania poprzez zapasowe systemy chmurowe i kopie. Migracja do chmury to zazwyczaj znaczna obniżka kosztów związanych z systemami IT, zazwyczaj większa elastyczność i skalowalność, ale również innej klasy wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji. Oferujemy rozwiązania i usługi do zarządzania kwestiami bezpieczeństwa w chmurze.

Korzyści

  • w ramach zarządzania bezpieczeństwem cloud oferujemy najlepsze aplikacje od liderów branży
  • oferujemy pełen zakres usług technicznych (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczących odpowiednich aplikacji, bądź rekomendowanego sprzętu, a dodatkowo w ramach IMNS Consulting oferujemy pakiet usług analitycznych, które wskażą jakie zabezpieczenia są potrzebne, uzasadnione i rekomendowane lub jakie aktualizacje w dokumentacji bezpieczeństwa będą potrzebne
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania bądź współpracujemy z dostawcami rozwiązań chmurowych
  • koordynujemy logistykę dostaw sprzętu (kierownik projektu), posiadamy własną metodykę pracy projektowej, system jakości usług,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. SaaS)