Backup and business continuity systems

Backup and business continuity systems

Systemy Backupu i Ciągłość Działania – oferujemy rozwiązana do zarządzania backupem zarówno dla małych i średnich organizacji, jak i klasy enterprise. Aby system Backupu spełniał potrzeby organizacji, musi być zaprojektowany i dopasowany z uwzględnieniem przynajmniej krótkoterminowego planu jej rozwoju., przewidywanego przyrostu danych i wykorzystywanych aplikacji. Jest to element Polityki Bezpieczeństwa i planu Ciągłości Działania, który oferujemy w ramach IMNS Consulting. Plan backupu zwiera m.in. technikę, miejsce, zakres, częstotliwość, robienia kopii, sposób przechowywania, a także procedury przywracania danych.

Korzyści

  • do backupu oferujemy rozwiązania od uznanych liderów branży
  • oferujemy pełen zakres usług technicznych (uruchomienie, konfiguracja, aktualizacja) dotyczących odpowiednich aplikacji, bądź rekomendowanego sprzętu, a dodatkowo w ramach IMNS Consulting oferujemy aktualizacje w dokumentacji bezpieczeństwa tj. Polityki Bezpieczeństwa w dotyczącej backupu czy ciągłości działania
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikację z producentem rozwiązania
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własna metodykę pracy projektowej, system jakości usług,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. subskrypcje/odnowienia wsparcia i licencji)

Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek, to informacja – jeden z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Dbanie o dane i zapewnienie ich stałej dostępności, integralności i poufności to nie tylko kwestia wygody — to kwestia przetrwania lub minimalizacji ryzyka. W ciągu ostatnich lat, wraz ze wzrostem ilości danych, nastąpiła prawdziwa eksplozja zapotrzebowania na pamięci masowe o dużych pojemnościach, a wraz z nią zwiększyło się ryzyko poważnych awarii i utraty dużych zasobów informacji. Przestoje sporo kosztują, a nieodwracalna utrata danych może być fatalna w skutkach.

W związku z tymi wyzwaniami, współczesnym przedsiębiorstwom szczególnie potrzebne są skuteczne i dopasowane do ich potrzeb rozwiązania do ochrony i odzyskiwania danych po awarii.

Posiadamy w ofercie rozwiązana zarówno dla małych i średnich organizacji, jak i duże rozwiązania klasy enterprise. Aby jednak wybrane rozwiązanie spełniało potrzeby organizacji, musi być zaprojektowane i dopasowane do jej potrzeb, z uwzględnieniem przynajmniej krótkoterminowego planu jej rozwoju.