Systemy backupu i ciągłość działania

Systemy backupu i ciągłość działania

Aby system backupu spełniał potrzeby organizacji, musi być zaprojektowany i dopasowany z uwzględnieniem przynajmniej krótkoterminowego planu jej rozwoju, przewidywanego przyrostu danych i wykorzystywanych aplikacji. Zarządzanie kopiami zapasowymi danych i systemów informatycznych to jeden z fundamentalnych zagadnień ujętych w procedurach odtworzeniowych i planach ciągłości działania. Wsparcie przy przygotowaniu procedur i planów oferujemy w ramach IMNS Consulting. Oferujemy systemy kopii zapasowych dla organizacji różnej wielkości.

Korzyści

  • oferujemy pełen zakres usług technicznych: przygotowanie koncepcji, uruchomienie testowe, konfigurację, wsparcie przy wdrożeniu,
  • w ramach IMNS Consulting oferujemy aktualizację polityki bezpieczeństwa oraz planów ciągłości działania,
  • świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikację z producentem rozwiązania,
  • oferujemy elastyczne podejście do potrzeb klientów, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen.

Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek, to informacja – jeden z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Dbanie o dane i zapewnienie ich stałej dostępności, integralności i poufności to nie tylko kwestia wygody — to kwestia przetrwania lub minimalizacji ryzyka. W ciągu ostatnich lat, wraz ze wzrostem ilości danych, nastąpiła prawdziwa eksplozja zapotrzebowania na pamięci masowe o dużych pojemnościach, a wraz z nią zwiększyło się ryzyko poważnych awarii i utraty dużych zasobów informacji. Przestoje sporo kosztują, a nieodwracalna utrata danych może być fatalna w skutkach.

W związku z tymi wyzwaniami, współczesnym przedsiębiorstwom szczególnie potrzebne są skuteczne i dopasowane do ich potrzeb rozwiązania do ochrony i odzyskiwania danych po awarii.

Posiadamy w ofercie rozwiązana zarówno dla małych i średnich organizacji, jak i duże rozwiązania klasy enterprise. Aby jednak wybrane rozwiązanie spełniało potrzeby organizacji, musi być zaprojektowane i dopasowane do jej potrzeb, z uwzględnieniem przynajmniej krótkoterminowego planu jej rozwoju.