Kim jesteśmy

Wspieramy organizacje w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, technologicznie  i organizacyjnie. Dostarczamy rozwiązania i pomagamy w projektowaniu i wdrażaniu odpowiednich mechanizmów zarządczych i kontrolnych. Posiadamy kompetencje w zakresie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności z uznanymi standardami, regulacjami i rekomendacjami, takimi jak: Rekomendacja D, Wytyczne IT KNF, ISO 27001, Krajowe Ramy Interoperacyjności, RODO.

Zalety współpracy z IMNS to:

 • kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji w zakresie doradztwa, rozwiązań technicznych i szkoleń, w ramach linii biznesowych: IMNS Consulting, IMNS Systemy, IMNS Akademia,
 • szerokie doświadczenie w branżach szczególnie wrażliwych w zakresie bezpieczeństwa,
 • własna metodyka pracy oraz system doskonalenia jakości usług,
 • rozwiązania techniczne od sprawdzonych, renomowanych partnerów, liderów w zakresie bezpieczeństwa,
 • elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz zindywidualizowane szkolenia.

W ofercie posiadamy technologie uznanych producentów, specjalizujących się w ochronie informacji. Do rozwiązań tych należą m.in. zaawansowane zabezpieczenia brzegu sieci oraz usług udostępnianych w Internecie, rozwiązania do efektywnego zarządzającymi logami i ich korelacji, kompleksowe systemy ochrony i monitorowania zasobów i użytkowników, systemy zarządzania podatnościami oraz ryzykami technologicznymi i inne.

 • Firma IMNS Polska rozpoczyna działalność we Wrocławiu. Głównym biznesem jest dystrybucja rozwiązań Cisco Systems z magazynów amerykańskiego dystrybutora  w Niemczech. Zaczynamy dostarczać polskim integratorom systemy sieciowe oraz wsparcie przy wdrożeniach.

 • Polska wstępuje do Unii Europejskiej i nasi klienci nie muszą już przedpłacać VATu przy odprawie celnej. Znika bardzo istotna bariera i skraca się czas dostawy do polskich resellerów. Prowadzimy działalność edukacyjną wspierającą rozwój kompetencji naszych klientów.

 • Do oferty dystrybucyjnej wprowadziliśmy rozwiązania UTM firmy SonicWALL. Wprowadzamy do oferty autorskie szkolenia techniczne z administracji i konfiguracji nowoczesnych zapór sieciowych.

 • Firma zmienia profil z dystrybutora z wartością dodaną na integratora rozwiązań sieciowych z bardzo mocnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo teleinformatyczne.

  Rozwijamy ofertę szkoleń technicznych z zakresu konfiguracji aktywnych komponentów sieci pod marką Akademia Teleinformatyki.

 • Wprowadzamy do oferty innowacyjne rozwiązania do zarządzania podatnościami technologicznymi w modelu SaaS i rozpoczynamy „ewangelizację” klientów w zakresie takich rozwiązań.

 • Oferujemy klientom coraz szerszy zakres usług. Podzieliliśmy  działalność na trzy uzupełniające się linie biznesowe: Consulting, Systemy i Akademia.

  Budujemy i rozwijamy kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji (audyty bezpieczeństwa, wdrożenia regulacji, działalność edukacyjna). Naszymi głównymi klientami są m.in. lokalne urzędy, JST.

 • Realizujemy audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego dla instytucji finansowych. Rozwijamy nasze kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz nowych technologii. Wprowadzamy do oferty nowe rozwiązania.

  Zdobywamy coraz większe zaufanie klientów sektora finansowego, które zaowocuje wieloma sukcesami.

 • Klientami IMNS w zakresie nowych technologii stają się największe organizacje i banki w Polsce.

 • Prowadzimy i z sukcesem finalizujemy, wieloetapowy projekt wdrażania Rekomendacji D w Zrzeszeniu Banków Spółdzielczych. W okresie 6 miesięcy realizujemy ponad 70 audytów zgodności z Rekomendacją D.

 • Dzięki naszym kompetencjom w zakresie Rekomendacji D KNF, pomagamy Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych w dostosowaniu procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem do wymagań Wytycznych IT KNF.

 • Klientami IMNS w zakresie usług bezpieczeństwa informacji oraz technologii są największe banki oraz międzynarodowe firmy. Nasze kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych doceniło wiele organizacji wdrażających RODO.

 • Do oferty wprowadziliśmy rozwiązanie AnRisk, które łączący w sobie nasze kompetencje, metodykę wypracowaną przy realizacji usług bezpieczeństwa oraz aplikację naszego autorstwa. Dzięki temu lepiej wspieramy klientów w zarządzaniu ryzykiem.