Metoda wodopoju, czyli dlaczego bezpieczeństwo strony WWW organizacji jest bardziej istotne niż się może wydawać.

Wyobraźmy sobie dobrze zaprojektowaną sieć firmy czy urzędu taką, gdzie serwery dostępne publicznie, obsługujące WWW czy pocztę, są celowo odizolowane od usług dostępnych wewnątrz organizacji (tzw. intranetu). Mówimy, że taka odizolowana grupa komputerów stanowi strefę zdemilitaryzowaną. Korzyść takiego rozwiązania jest bezsporna – w wypadku kompromitacji eksponowanych w Internecie usług atakujący, by dostać się do usług wewnętrznych musi pokonać jeszcze strzeżoną (np. przez firewalla, IDS’a)  granicę pomiędzy takimi usługami a wspomnianą strefą. Podejście godne pochwały i wydaje się, że pozbawione wad. Gdy jednak dodamy do tego taką ludzką cechę jak dążenie do zbyt dużego ułatwiania sobie pracy, okaże się, że i takie się znajdą.

W naszej praktyce audytorsko-pentesterskiej zdarzało nam się spotkać strefę zdemilitaryzowaną pozbawioną znacznej części środków ochrony, w jaką wyposażone były inne zasoby w organizacji.  Weźmy na przykład witrynę webową, która to zgodnie ze sztuką powinna znaleźć się w takiej strefie. Nierzadko można spotkać się z poglądem, że wizytówka w sieci może być chociażby rzadziej łatana, słabiej monitorowana lub zaniedbywana przy testach penetracyjnych. No bo po co, skoro serwer WWW nie przechowuje żadnych poufnych danych, jak osobowe bądź finansowe, a w wypadku podmiany treści (tzw. defacing) przywrócimy ją szybko z kopii zapasowej. Po wszystkim zaś zaktualizujemy oprogramowanie serwera i po sprawie.

Niestety okazuje się, że kompromitacja internetowego serwera WWW niesie ze sobą nie mniej poważne zagrożenie, mimo że całkiem innego rodzaju i mniej oczywiste. W obecnych czasach intruzi nastawieni są bardzo pragmatycznie – od umieszczania manifestów czy własnych logo na przejętych serwisach wolą zarabianie pieniędzy. Skala zarobku jest tym większa, im bardziej znany bądź zaufany serwis.

Jak zarobić? Najprościej w treści skompromitowanej strony umieścić skrypt do kopania kryptowalut. Generowanie takich całkowicie wirtualnych (bo bez żadnego pokrycia rzeczowego) pieniędzy polega z grubsza na zamianie energii elektrycznej – mniej lub bardziej wyspecjalizowanego – komputera (zwanego koparką) na jednostki kryptowaluty. Jeśli wstrzykniemy na znaną stronę odpowiednie skrypty, to komputery osób, które tę stronę odwiedzą, staną się koparkami. Wydajność “górnicza” przeglądarki internetowej jest mniej niż mała – ale od czego efekt skali. Serwisami, które dały się poznać ze złej strony bycia przymusowymi kopalniami dla odwiedzających były np. myfitness.pl, ladnydom.pl i gazeta.pl – należące do grupy Gazeta.pl, jak też np. muratordom.pl czy strona Gminy Kołbaskowo (pełna lista na stronie https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwazajcie-bo-znane-strony-www-kopia-kryptowaluty-na-waszych-komputerach/).

Wstrzyknięcie skryptów kopiących na stronę firmy czy urzędu to jednak stosunkowo łagodny scenariusz dla ofiary. Docieramy wreszcie do sprawy zapowiedzianej w tytule, której nazwa zapożyczona jest z zoologii – metody wodopoju. Drapieżnik przyczaja się tam, gdzie spodziewa się skupiska potencjalnych ofiar – w okolicy łagodnego brzegu zbiornika wodnego. Atakujący, który chce zaatakować banki, włamie się na stronę często odwiedzanego przez bankierów serwisu i tam umieści swoje skrypty, które zostaną wykonane przez ich przeglądarki.

Czy skrypt uruchamiany przez odwiedzaną przez nas stronę może wyrządzić nam szkodę inną, niż wyżej wspomniana kradzież mocy obliczeniowej? Niestety tak, a sprawę przesądzą tu aktualność przeglądarki, jej dodatki oraz liczba nieujawnionych do wiadomości publicznej podatności (tzw. 0-day) powyższych komponentów.  Polskie banki faktycznie zostały zaatakowane w październiku 2016 r., a wodopojem była strona Komisji Nadzoru Finansowego. Umieszczone w niej skrypty analizowały i atakowały niezałatane przeglądarki internetowe bankierów, zupełnie nie spodziewających się z tej – nomen omen – strony ataku. Za atakiem najprawdopodobniej stała grupa Lazarus, należąca do północnokoreańskiego RGB (piszemy o tym też tutaj: https://imns.pl/akademia/hacking-socjalistyczny/). Straty finansowe nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Czy do atakowania użytkowników przez ich przeglądarki potrzeba zaawansowanej wiedzy? Niestety aktualnie już nie. W obszarze cyberbezpieczeństwa istnieje trend, by otwarcie dzielić się oprogramowaniem do testów podatności. Efektem ubocznym tego zjawiska jest, iż takie oprogramowanie służy zarówno do zamawianych, jak i tzw. “niezamawianych testów bezpieczeństwa”. Przykładem jest platforma BeEF – Browser Exploitation Framework, która jest niczym innym, jak zestawem skryptów do łamania bezpieczeństwa internetowych przeglądarek. Po uruchomieniu pobierają one kolejne rozkazy do wykonania ze zdalnego centrum kontroli. Zidentyfikowano dziesiątki stron, będących wodopojami z zainstalowanym oprogramowaniem BeEF, w tym wiele witryn organów rządowych różnych państw.

Trudno wyobrazić sobie większą utratę zaufania do organizacji (pomijając tu jednak wpadki Facebooka, jak np. ta z Cambridge Analytica), niż wynikającą z dopuszczenia przez nią do atakowania odwiedzających jej witrynę potencjalnych klientów. Czy na pewno więc bezpieczeństwo naszej wizytówki w sieci nie zasługuje na więcej uwagi?

Badanie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej jako element proaktywnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem.

W niniejszym artykule omówimy metody, które mogą służyć do oceny stanu bezpieczeństwa sieci komputerowej. Najprościej mówiąc (za Słownikiem Języka Polskiego) stan bezpieczeństwa to stan braku zagrożeń. Bezpieczny system komputerowy to zatem system posiadający cechy, które skutecznie utrudniają nieuprawniony dostęp do jego zasobów.

Opiszemy różne metody określania i podnoszenia bezpieczeństwa w systemach IT.  Pokażemy też, że brak widocznych symptomów włamania nie daje miarodajnej wiedzy na ten temat oraz wskażemy, skąd taką wiedzę powinniśmy czerpać.

Metody ochrony sieci i systemów komputerowych najprościej można podzielić na reaktywne oraz proaktywne.

Metody reaktywne można przez analogię porównać do alarmu i monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym. Spowodują wszczęcie alarmu po wykryciu podejrzanego działania, bądź też dostarczą informacji, na podstawie których operator będzie w stanie wywnioskować, że dzieje się coś niepożądanego. Wymieńmy podstawowe metody reaktywne w systemach IT:

 • Sensory IDS/IPS (ang. Intrusion Detection/Prevention Systems)
 • Monitoring ruchu sieciowego i logów (w szczególności zastosowanie tzw. systemów SIEM)
 • Kontrola integralności danych (przede wszystkim plików)
 • Zarządzanie incydentami (w szczególności skuteczne przerwanie incydentu)

Wymienione wyżej nazwy sugerują same, że chodzi tutaj o wykrycie konkretnego zdarzenia, czyli mówiąc bardziej fachowo: incydentu bezpieczeństwa. Incydent taki jest pojęciem szerokim i może składać się z kilku etapów, takich jak: rekonesans, kolejne próby przełamania wybranych zabezpieczeń, a następnie zainstalowanie ukrytej furtki (ang. backdoor) oraz finalnie eskalacja uprawnień – przełamanie kolejnych, głębszych zabezpieczeń, w celu osiągnięcia jak najwyższych praw dostępu lub najbardziej cennych danych. Wymienione powyżej przykładowe metody reaktywne odpowiadają różnym etapom ataku i mogą tu zadziałać z osobna lub łącznie.

Sens zastosowania takich metod jest oczywiście bezsporny, niemniej jednak zasadne byłoby postawienie tu prostego pytania – „Czy to nie jest już trochę za późno?”.

Wracając  do naszej analogii z budynkiem mieszkalnym – świetnie jest mieć informację o fakcie włamania się, ale idealnie byłoby, gdyby do tego włamania w ogóle nie doszło. Ponadto, czy brak sygnałów z systemów reaktywnych świadczy o wysokim bezpieczeństwie, czy może raczej o wysokich kompetencjach atakującego, który potrafi np. rozciągać atak w czasie, manewrować źródłowymi adresami IP i technikami oraz dysponuje zaawansowanymi “backdoorami” integrującymi się z głębokimi warstwami systemów operacyjnych?

Co więcej, już po uzyskaniu dostępu, atakujący z reguły nadal będzie chciał pozostać niezauważony przez długi czas, który umożliwi mu zorientowanie się, jakie dane i zasoby warte są jego uwagi.

W tym właśnie miejscu należałoby odwołać się do istnienia metod proaktywnych. Idąc w ślad za pierwotną definicją proaktywności – z obszaru psychologii – można powiedzieć, że są to metody polegające na kontrolowaniu danych sytuacji, przewidywaniu negatywnych scenariuszy oraz – co najważniejsze – zapobieganiu im.

Wracając do świata IT, metodami proaktywnymi określania i podnoszenia bezpieczeństwa są:

 • Skanowanie pod kątem podatności (popularnie zwane „skanami bezpieczeństwa”)
 • Wykonywanie testów penetracyjnych
 • Wywiad zagrożeń (ang. threat inteligence)
 • Stosowanie polityk i procedur bezpieczeństwa

Jak widać, wszystkie powyższe metody, w odróżnieniu od wcześniejszych, mają charakter zapobiegawczy. Skupmy się na dwóch pierwszych – obie polegają na badaniu odporności systemów i są metodami technicznymi.

Skanowanie pod kątem podatności to proces w dużej mierze zautomatyzowany. Dedykowany takiemu zadaniu skaner posiada bazę tysięcy znanych podatności, podatnych wersji oprogramowania i słabych konfiguracji usług. Baza taka służy do porównania z obrazem testowanej sieci, jaki jest uzyskiwany w procesie skanowania. Za wynikami takiego skanu oczywiście powinno pójść wprowadzenie poprawek i zabezpieczeń (oraz optymalnie ponowny skan). Jeśli skany są wykonywane regularnie od momentu powstania danej infrastruktury IT, to nasza pewność co do tego, że nie została ona gdzieś po drodze zasiedlona przez niepożądanych gości, powinna znacznie wzrosnąć – analogicznie jak w wypadku budynku z przeciwwłamaniowymi oknami, drzwiami i zamkami.

Pogłębioną względem skanów metodą analizy podatności są testy penetracyjne. W tym podejściu wyniki skanów stają się zaledwie wstępem do dalszych działań i stanowią fazę rekonesansu dla ataków. Mówimy oczywiście o atakach kontrolowanych i symulowanych, bo tak można określić testy penetracyjne. Testy penetracyjne od prawdziwych ataków różnią się jednak zasadniczo. Przede wszystkim:

 • Dotyczą możliwie szerokiej gamy podatności (komponentów), a nie jednej lub kilku
 • Są ograniczone czasowo
 • Nie mogą zaszkodzić testowanemu środowisku (jeśli jest produkcyjne)
 • Kończą się raportem

Czasochłonność ich wykonania względem skanów bezpieczeństwa jest znacząco większa, ponieważ w dużo większym stopniu angażuje się tu ludzi (ekspertów). Należy jednak stwierdzić, że o ile poprawnie przeprowadzone skany chronią przed podstawowymi i masowymi zagrożeniami z Internetu, to w wypadku testów penetracyjnych mówimy o ochronie przed atakami bardziej zaawansowanymi – podobnie jak one same prowadzonymi przez ludzi, a nie automaty.

O testach penetracyjnych, jak i innych proaktywnych metodach można by napisać jeszcze wiele ale to już temat na kolejne artykuły naszego bloga. 🙂

Jak to jest z bezpieczeństwem? Analogia z życia…

Z bezpieczeństwem jest jak ze zdrowiem, nigdy go dosyć i jest bezcenne. W odhumanizowanym zwirtualizowanym świecie maszyn wyposażonych w procesory, porty i terabajty pamięci, pojęcie zdrowia jest czymś obcym, mówi się o wydajności, poprawności działania, wysokiej dostępności, mocy obliczeniowej i coraz częściej sztucznej inteligencji. To są pojęcia obce z natury inteligentnym istotom żywym. Jednak w tym świecie istnieje sporo zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Co więcej zagrożenia, które czyhają na maszyny, częściej przenoszą się na ludzi, ponieważ nasze funkcjonowanie coraz bardziej uzależnione jest technologii.

Zatem bezpieczeństwo ludzi zależy od tego czy sprzęt jest bezpiecznym, wydajny, dostępny i sprawny. Przykłady? Zarządzanie ruchem, maszyny procesorowe w diagnostyce medycznej, dostęp do pieniędzy w banku, autonomiczne auta, systemy podtrzymania życia stacji kosmicznych i milion innych zastosowań.

Inwestowanie w bezpieczeństwo, odporność na ataki, włamania i przejęcie kontroli nad urządzeniami urządzeń to inwestowanie we własne bezpieczeństwo i zdrowie. A to z kolei jest warte każdych pieniędzy ponieważ jak mówił jeden klasyk: „….jak nie ma zdrowia to nie ma niczego…”. Inny zaś twierdził, że „….bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą w hierarchii potrzeb ludzkich”. Zatem w interesie własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa zajmijmy się bezpieczeństwem naszych maszyn. Zapraszamy do kontaktu.

©Prawa autorskie. Wszystkie treści opublikowane na tym blogu objęte są prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i ich odtwarzania bez zgody autora.

Błażej Bednarski – autor

Jest wieloletnim ekspertem z zakresu zarządzania systemami IT i bezpieczeństwa. Specjalizuje się w analizach podatności i testach bezpieczeństwa.