Zarządzanie uprawnieniami i dostępem

Zarządzanie uprawnieniami i dostępem

W ramach oferowanych przez nas rozwiązań można w pełni zarządzać procesem nadawania uprawnień do systemów informatycznych i danych. Systemy te pozwalają na bieżący monitoring dostępu użytkowników, zarządzanie zasadami dostępu do określonych aktywów i zasobów informatycznych, niezależnie od wielkości organizacji, ilości aplikacji i zasobów informacyjnych.

Jeśli w organizacji występują wyzwania w realizacji wymagań polityki zarządzania uprawnieniami, to dzięki naszym rozwiązaniom i usługom mogą być one skutecznie rozwiązane.

Korzyści

  • oferujemy rozwiązania liderów branży w tym zakresie wraz ze wsparciem technicznym i doradztwem w procesie implementacji,
  • w ramach wsparcia świadczymy tzw. pierwszą linię wsparcia, a w przypadku krytycznych kwestii technicznych koordynujemy komunikacje z producentem rozwiązania,
  • koordynujemy logistykę dostawy (kierownik projektu), posiadamy własna metodykę pracy projektowej,
  • elastyczne podejście do potrzeb klientów, produkty demo, zindywidualizowane szkolenia, zróżnicowane modele wycen (m.in. subskrypcje/odnowienia wsparcia i licencji).