Inżynier Konsultant Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa

IMNS

Numer referencyjny ogłoszenie: 01/01/WEB/2024


Zakres obowiązków i możliwości rozwoju:

Wykształcenie, oczekiwane umiejętności, doświadczenie i cechy kandydata:

Zalety stanowiska:

Dodatkowe informacje
W procesie rekrutacji kandydaci są proszeni o przygotowanie i przedstawienie krótkiej prezentacji (do 20 minut) na zadany temat techniczny. W tym celu podczas pierwszego spotkania z kandydatem uzgadniana jest tematyka prezentacji i dostarczane materiały techniczne.

 

PROSIMY W APLIKACJI PODAĆ NUMER REFERENCYJNY OGŁOSZENIA. SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

APLIKUJ Powrót