Qualys Patch Management

Uprość i przyśpiesz proces remediacji podatności
dla wszystkich zasobów IT.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.