Qualys Policy Compliance

Weryfikuj konfigurację bezpieczeństwa systemów IT w całej organizacji.

Zredukuj ryzyko i zapewnij zgodność z politykami konfiguracji (hardeningu) i zewnętrznymi regulacjami w łatwy i szybki sposób.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.