Qualys Security Configuration Assessment

Zautomatyzuj ocenę konfiguracji security wszystkich zasobów IT.

Rozwiązanie do audytu konfiguracji zasobów IT, zawierające uproszczony workflow reagowania na problemy z konfiguracją.

 

 

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.