Qualys SaaS Detection & Response

Zarządzaj i ochraniaj aplikacje typu SaaS i ich dane.

Uzyskaj ciągłą widoczność w twoje aplikacje typu SaaS i napraw problemy z bezpieczeństwem i zgodnością, za pomocą jednego kliknięcia.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.