Qualys Cloud Security Assessment

W czasie rzeczywistym monitoruj swoje zasoby w poszukiwaniu błędów w konfiguracji i nieautoryzowanych wdrożeń.

Aplikacja chmurowa nowej generacji, która pozwala uzyskać niezrównaną widoczność i ciągłą ochronę infrastruktury w publicznej chmurze.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.