Qualys Certificate Assessment and Inventory

Oceń bezpieczeństwo twoich cyfrowych certyfikatów
i konfiguracji TLS.

Aplikacja chmurowa nowej generacji do monitoringu, dynamicznego dashboardingu, raportowania problemów i podatności związanych z certyfikatami, oraz ich pełnej inwentaryzacji.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.