Qualys Continuous Monitoring

Informuje w czasie rzeczywistym
o nieregularnościach w działaniu sieci.

Twórz alarmy dla swojego programu kontroli podatności i konfiguracji, aby szybciej reagować na zdarzenia.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.