Qualys Cloud Inventory

Kompleksowa inwentaryzacja Twojej publicznej infrastruktury chmurowej.

Aplikacja nowej generacji do ciągłej inwentaryzacji zasobów na publicznych platformach chmurowych.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.