Qualys File Integrity Monitoring

Zapisuj i śledź zmiany w plikach
na przestrzeni globalnych systemów IT.

Rozwiązanie chmurowe do wykrywania i identyfikacji najważniejszych zmian i ryzyk wynikających z typowych lub niebezpiecznych wydarzeń.

Obszary zastosowania

Kilka użytecznych funkcjonalności, które możesz wykorzystać.