Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wyzwania i zagrożenia dla organizacji w świetle RODO

Szkolenie Biznesowe

Szkolenia przeznaczone dla wszystkich pracowników podlegających Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

Każdy słuchacz otrzymuje dyplom uczestnictwa w szkoleniu.

 

Czas trwania szkolenia: jeden dzień (2 pełne cykle po 3 godziny każdy).
Cena szkolenia: kalkulowana indywidualnie dla klienta.
Miejsce szkolenia: w siedzibie klienta.

 

Panel I

Dane osobowe według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Co pozostaje bez zmian w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Zadania inspektora danych osobowych.
 • Nowe pojęcia związane danymi osobowymi.
 • Współadministrowanie danymi osobowymi.
 • Powierzenie danych osobowych.
 • Za co możemy zostać ukarani?
 • Zbiory danych osobowych.
 • Zabezpieczenia techniczne wg RODO.

Panel II:

Cyber zagrożenia przy przetwarzaniu informacji.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

 • Różne rodzaje ataków z Internetu z wykorzystaniem WWW.
 • Ataki i zabezpieczenia poczty elektronicznej.
 • Ataki „bez sieci” – bezpieczne korzystanie z nośników wymiennych.
 • Metody phisingu.
 • Ochrona kart płatniczych.
 • Ochrona przed socjotechniką.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione liczne przykłady prawdziwych ataków, które miały miejsce oraz wskazane zostaną działania, które mogą zapobiec tego typu incydentom. Prowadzący wskaże zagrożenia związane z utratą lub przejęciem danych oraz zaprezentuje techniki zabezpieczeń.