Zasady i Regulamin Rejestracji

  1. Aby zapisać się na szkolenie, należy w pierwszym kroku dokonać rejestracji na wybrane szkolenie wypełniając formularz.
  2. Jeśli formularz nie zawiera daty oznacza to, że wszystkie miejsca na dane szkolenie są zajęte lub terminu nie zaplanowano.
  3. W przypadku braku zaplanowanej daty, konsultant IMNS poinformuje o planowanych terminach szkolenia lub możliwości zorganizowanie szkolenia dedykowanego.
  4. W ciągu dwóch dni roboczych potwierdzimy rezerwację terminu szkolenia (emailem i/lub telefonicznie) lub poinformujemy o możliwościach uczestnictwa w innym terminie.
  5. W przypadku konieczności zmiany terminów szkolenia z przyczyn losowych, skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu ustalenia nowego terminu szkolenia.
  6. Jeśli szkolenie jest odpłatne, opłatę za szkolenie należy przelać na konto: IMNS Polska Sp. z o.o.
   SANTANDER BANK POLSKA S.A., Rynek 9/11 , 50-950 Wrocław
   Nr r-ku 85 1090 2398 0000 0001 1763 0340
  1. Formalności związane z płatnością będą każdorazowo uzgadniane z konsultantem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.
  2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia płatnego w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zastrzegamy sobie możliwość obciążenia Państwa poniesionymi przez nas kosztami organizacji szkolenia.