Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Webinar: Analiza ryzyka podstawą zarządzania cyberbezpieczeństwem

Szkolenie nietechniczne - webinarium
Termin szkolenia:

15.02.2023 10:00 - 11:00

Miejsce wydarzenia

Sesja zdalna Webex

Bezpłatne webinarium i dwa spotkania warsztatowe skierowane do firm, dla których atak cybernetyczny mógłby powodować nie tylko wyciek danych osobowych, ale również skutkować zakłóceniami w dostawie wody i ciepła.

Zapraszamy do udziału osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka, a w szczególności pełniące funkcję Inspektorów Ochrony Danych i Administratorów Systemów informatycznych.

Podczas warsztatów zaprezentujemy dobre praktyki z zakresu oceny ryzyka i DPIA oraz zarządzania incydentami i naruszeniami, na podstawie sprawdzonej metodyki.

Zaprezentowane podejście i praktyki można realizować z wykorzystaniem dowolnych narzędzi informatycznych, włączając arkusz kalkulacyjny. Prezentowane podczas warsztatów przykłady będą zaczerpnięte ze zrealizowanych dla naszych klientów wdrożeń.

O terminach warsztatów uczestnicy webinarium zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Warsztat I: Ocena ryzyka i DPIA

Warsztat II: Zarządzanie incydentami i naruszeniami

Wprowadzenie

 • Zmieniająca się rzeczywistość w zakresie zagrożeń.
  Rzeczywistość i ryzyka, które się zmaterializowały –  z naszego doświadczenia.
 • Wybrane zagadnienia zawarte w regulacjach – jako wskazówki dla zarządzających bezpieczeństwem ISO 27001, KSC, RODO.
 • Dobre praktyki zarządzania cyberbezpieczeństwem.
  Organizacja, audyty, proces zarządzania ryzykiem, jako podstawa świadomego zarządzania cyberbezpieczństwem.

Wybór metodyki

 • Organizacja procesu zarządzania cyberryzykami.
  Prezentacja wzorcowego podejścia i dobre praktyki zebrane przez IMNS. Podczas prezentacji przedstawimy kilka modeli zarządzania ryzykiem, omówimy ich zalety i wady.
 • Omówienie podstaw w metodyce IMNS Matrix.
  Prezentacja mechanizmów identyfikacji ryzyk, interpretacji ocen.