Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Webinar: Qualys – zarządzanie ryzykiem i podatnościami IT w kontekście DORA

Szkolenie Techniczne
Termin szkolenia:

09.07.2024 10:00 - 11:30

Miejsce wydarzenia

Sesja zdalna Webex

Podczas webinarium zaprezentujemy dobre praktyki, jakimi należy się kierować w zarządzaniu ryzykiem IT powodowanym lukami w oprogramowaniu. Praktyki te ułatwiają służbom IT security realizację wymagań KNF oraz DORA.

DORA ma na celu poprawę odporności operacyjnej, istnieje jednak wiele wyzwań, przed którymi mogą stanąć instytucje finansowe podczas spełniania tych wymogów.

  • Stale ewoluujący krajobraz zagrożeń: Ze względu na szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń i ryzyka, organizacje muszą wyprzedzać te zagrożenia poprzez ciągłe monitorowanie, aktualizacje i strategie łagodzenia skutków.
  • Złożona struktura: Skuteczne zrozumienie i wdrożenie złożonych wymagań stanowi trudne zadanie.
  • Brak widoczności: Posiadanie szczegółowej widoczności zasobów informacyjnych w dynamicznym krajobrazie jest ciągłym wyzwaniem.
  • Ograniczone zasoby: Zgodność z DORA może wymagać dodatkowych zasobów, aby wdrożyć odpowiednie kontrole, przeprowadzać regularne oceny ryzyka i spełniać skomplikowane wymagania.

Nasi konsultanci zaprezentują poszczególne kroki wzorcowego procesu, poparte prezentacją przykładowych danych.

W części demo zaprezentujemy możliwości Qualys w zakresie monitorowania podatności, zarządzania ryzykiem związanym z ich występowaniem oraz raportowaniem. Dzięki implementacji tego rozwiązania ankietę KNF z zakresu podatności wypełnimy w ciągu minuty.

Prezentowany przez nas proces można zaimplementować przy naszym wsparciu i utrzymywać samodzielnie.

  • Zalecenia regulacyjne: Rekomendacje KNF, DORA.
  • Proces zarządzania podatnościami krok po kroku.
  • Monitorowanie ryzyka, zamiast klasycznego skanowania.
  • Prezentacja przykładowych raportów z danymi do ankiety KNF.