Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Webinar: analiza ryzyka w kontekście oceny dostawcy usług chmurowych za pomocą rozwiązania AnRisk

Szkolenie nietechniczne - webinarium
Termin szkolenia:

07.03.2024 10:00 - 11:00

Miejsce wydarzenia

Sesja zdalna Webex

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi zabezpieczenia usług chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób tworzących ocenę ryzyka. Szkolenie ma na celu praktyczne wykorzystanie przygotowanych ryzyk online w aplikacji AnRisk.
Spotkanie przeprowadzone zostanie w formie warsztatów oraz dyskusji interaktywnych, aby umożliwić uczestnikom aktywne zaangażowanie się w proces nauki i zrozumienie praktycznych aspektów związanych z zabezpieczaniem usług chmurowych, zgodnie z wytycznymi KNF.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zabezpieczenia usług chmurowych.

  • Omówienie kluczowych zaleceń i wymagań KNF w zakresie bezpieczeństwa danych w chmurze.
  • Identyfikacja konkretnych punktów z wytycznymi, które mają szczególne znaczenie dla osób tworzących ocenę ryzyka.
  • Komunikat KNF.
  • PolishCloud 2.0.

Zarządzanie ryzykiem.

  • Ocena ryzyka związana z korzystaniem z usług chmurowych.
  • Praca z szablonem oceny ryzyka.

Studia przypadków i praktyczne ćwiczenia.

Wnioski i podsumowanie.

  • Podsumowanie głównych zagadnień i wytycznych omawianych podczas szkolenia.
  • Dyskusja nad dalszymi krokami w zakresie zabezpieczeń usług chmurowych, w kontekście pracy osób tworzących ocenę ryzyka.