Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szkolenie Biznesowe

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, osób wyznaczonych do nadzorowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują dyplom uczestnictwa.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do realizacji zadań Rozporządzenia.

Szkolenie ma charakter praktyczny i jest realizowane w formie wykładu oraz warsztatów.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin w siedzibie IMNS Polska.
Cena szkolenia: 500 PLN netto/os. (przy zebraniu odpowiedniej grupy).
Miejsce szkolenia: siedziba IMNS Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, Wrocław.

Podczas szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.

Zakres szkolenia


 • Zakres stosowania Rozporządzenia w organizacji.
 • Odniesienie do terytorium przetwarzania danych osobowych.
 • Wyjaśnienie definicji ze szczególnym naciskiem na nowe pojęcia stosowane w Rozporządzeniu.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Zgodność przetwarzania z prawem (zasady legalności).
 • Zasady wyrażania zgody.
 • Zasady wyrażania zgody przez dziecko.
 • Zasady określania celów przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe).
 • Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 • Przetwarzanie niewymagające identyfikacji.
 • Informowanie i komunikacja z osobą, której dane dotyczą.
 • Informowanie osób, których dane dotyczą w przypadku pozyskiwania danych bezpośrednio od właściciela lub od innej osoby.
 • Zasady sprostowania i usuwania danych osobowych.
 • Realizacja „prawa do bycia zapomnianym”.
 • Prawa osoby do ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących.
 • Prawa osoby do przenoszenia danych jej dotyczących.
 • Prawo osoby do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych jej dotyczących.
 • Zasady podejmowania automatycznych decyzji, w tym profilowanie.
 • Obowiązki administratora danych.
 • Obowiązki współadministratorów.
 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
 • Obowiązki zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu.
 • Informowanie osób, których dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Zasady konsultacji z organami nadzorczymi.
 • Zadania inspektora ochrony danych (ABI).
 • Status inspektora ochrony danych osobowych w organizacji.
 • Wdrożenie kodeksów postępowania lub certyfikacja.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 • Uprawnienia organów nadzorczych.
 • Sprawozdanie z działalności.
 • Prawo do odszkodowania i odpowiedzialności.
 • Stosunek do uprzednio zawartych umów.
 • Zasady nakładania kar pieniężnych.

Plan szkolenia


08:45 – 9:00 rejestracja

09:00 – 12:00 Panel I (w tym przerwa kawowa)

12:00 – 12:30 Lunch

12:30 – 15:00 Panel II, pytania do prowadzącego (w tym przerwa kawowa)

15:00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów