Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zdalne warsztaty: szkolenie z konfiguracji i administracji Axence nVision 13

Szkolenie Techniczne
Termin szkolenia:

05.10.2022 09:00 - 06.10.2022 15:00

Miejsce wydarzenia

Sesja zdalna Webex

Szkolenie skierowane jest do administratorów, którzy posiadają już oprogramowanie firmy Axence, jak również do tych, którzy planują jego zakup w najbliższym czasie i chcieliby dobrze przygotować się do optymalnego wdrożenia systemu w swoim środowisku.
Udział w warsztatach dostarczy wiedzy, która pozwoli administratorowi na:

 • usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji,
 • samodzielne i skuteczne przeprowadzanie audytów legalności oprogramowania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • szybką diagnozę i usuwanie problemów w sieci,
 • optymalizację obciążenia firmowych łącz, dzięki szybkiej lokalizacji stacji, które generują największy ruch w sieci LAN/WAN,
 • zmniejszenie podatności danych firmowych na nieautoryzowane kopiowaniem i ich wyciek.

 

Certyfikat: uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)

Cena szkolenia:1400 PLN netto/os.

 

Szkolenie prowadzenie jest w formie warsztatów zdalnych za pomocą platformy Webex. Każdy z uczestników powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz dwóch monitorów.
Ponieważ warsztaty prowadzone są dla grupy uczestników prosimy o zarezerwowanie, w miarę możliwości, czasu poświęconego na szkolenie. W czasie szkolenia przewidziane są krótkie przerwy co 1 godzinę oraz jedna dłuższa przerwa na lunch.

 

Uwaga:
Warunkiem rejestracji jest opłacenie zaliczki w kwocie 300 pln/netto. W przypadkach losowych, do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia można zrezygnować z uczestnictwa bez obciążenia finansowego. W przypadku rezygnacji w terminach późniejszych zaliczka zostanie zafakturowana tytułem kosztów rejestracji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają fakturę VAT na pełne koszty szkolenia.

 1. Wprowadzenie do Axence nVision:
  • Moduły w Axence nVision.
  • Wymagania sprzętowe.
  • Porty komunikacyjne.
 2. Instalacja programu:
  • Instalacja Axence nVision.
  • Zarządzanie licencją.
  • Wstępna konfiguracja systemu.
  • Instalacja agentów.
 3. Wykrywanie i monitorowanie urządzeń (moduł Network):
  • Zarządzie urządzeniami i mapami.
  • Wykrywanie sieci.
  • Monitorowanie serwisów
  • Monitorowanie wydajności urządzenia i systemu.
  • Monitorowanie serwerów poczty i WWW.
  • Monitorowanie routerów i switch’y.
  • Monitorowanie urządzeń przez SNMP / serwer pułapek SNMP.
  • Serwer pułapek Syslog.
 4. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (moduł Inventory):
  • Oprogramowanie – zarządzanie licencjami i audyt legalności oprogramowania.
  • Sprzęt – audyt konfiguracji sprzętowej.
  • Informacje systemowe.
  • Zarządzanie paczkami MSI.
  • Zarządzanie zasobami.
 5. Monitorowanie aktywności użytkowników (moduł Users):
  • Zarządzanie użytkownikami i grupami / Integracja z AD.
  • Podsumowanie czasu pracy i przerw użytkownika.
  • Odwiedzane strony WWW.
  • Użycie aplikacji.
  • Zrzuty ekranu.
  • Blokowanie aplikacji i stron WWW.
  • Monitorowanie poczty.
  • Monitorowanie wydruków.
 6. Zdalna pomoc użytkownikowi (moduł HelpDesk):
  • Konfiguracja bazy zgłoszeń.
  • Praca na bazie zgłoszeń jako administrator/użytkownik.
  • Chat.
  • System komunikatów zbiorowych.
  • Narzędzia zdalnej pomocy.
  • Zdalny dostęp dla wszystkich użytkowników.
 7. Kontrola dostępu do urządzeń (moduł DataGuard):
  • Prawa dostępu.
  • Urządzenia.
  • Zaufane jednostki.
  • Audyt.
 8. Zarządzanie czasem pracowników (moduł SmartTime):
  • Konfiguracja modułu.
  • Dostęp do aktywności pracowników.
  • Wgląd pracownika do własnej aktywności.
 9. Raporty:
  • Tworzenie raportów.
  • Raporty na żądanie.
  • Raporty automatyczne.
 10. Alarmowanie:
  • Zarządzanie alarmami.
  • Zdarzenia.
 11.  Nowości wprowadzone w programie.