Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Certyfikowane warsztaty techniczne z zakresu konfiguracji i zarządzania platformą Qualys.

Szkolenie Techniczne

Szkolenie skierowane jest do użytkowników platformy Qualys, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu administracji i konfiguracji oraz przygotować się do testów egzaminacyjnych. Uczestnicy uzyskują wiedzę niezbędną do efektywnego wykorzystania narzędzi Qualys.

Udział w warsztatach dostarczy wiedzy, która pozwali administratorowi na:

– zarządzanie uprawnieniami użytkowników w obrębie subskrypcji,
– wdrożenie skanera w sieci lokalnej,
– instalacje sensorów na stacjach roboczych i serwerach,
– zarządzanie hostami w subskrypcji,
– tworzenie czytelnej struktury organizacji hostów,
– mapowanie urządzeń sieciowych,
– konfigurację parametrów skanowania,
– tworzenie harmonogramów skanowania,
– dostosowywanie treści raportów do odbiorcy,
– tworzenie kwerend flirtujących hosty i podatności,
– tworzenie dashboardów na podstawie kwerend do bazy.

Forma:
Uczestnicy mają dostęp do subskrypcji szkoleniowej oraz realizują ćwiczenia zgodnie z programem szkolenia.

Lokalizacja:
Biuro IMNS we Wrocławiu lub w Warszawie.

Czas trwania:
3 dni w godzinach 9:00- 17:00

Cena za udział w szkoleniu:
3200 netto osobę.

 

8:45-9:00 Rejestracja

17:00 Planowane zakończenie.

Szkolenie przygotowuje do egzaminów certyfikowanych Qualys Certified Specialist z zakresu:

  • Vulnerability Management: podstawy konfiguracji i administracji modułu Vulnerability Management.
  • Scanning Strategies and Best Practices: zaawansowane skanowanie w obrębie modułu Vulnerability Management.
  • Reporting Strategies and Best Practices: zaawansowane tworzenie raportów w obrębie modułu Vulnerability Management.
  • Cloud Agent: konfiguracja i zarządzanie sensorami Cloud Agent w obrębie modułu Vulnerability Management.
  • AssetView and Threat Protection: konfiguracja i administracja modułami Asset View i Threat Protection.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dostęp do portalu egzaminacyjnego, mają możliwość zdania egzaminów certyfikowanych i uzyskania pięciu certyfikatów w powyższych zakresach. Kolejne podejścia do egzaminu nie są dodatkowo płatne.

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o zabranie notebooków z aktualną przeglądarką Google Chrome.