Współpraca

     Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych przez nas usług i rozwiązań współpraca z nami może mieć różny charakter. Zawsze jednak staramy się dostarczać usługi i rozwiązania najwyższej jakości zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych Partnerów / Klientów.
 

Oferujemy usługi w trzech wzajemnie uzupełniających się obszarach, skupiających się na:

  1. doradztwie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz efektywnego zarządzania informacją i procesami biznesowymi – IMNS Consulting,
  2. doradztwie w zakresie zarządzania sieciami IT oraz dostarczaniu rozwiązań do budowy bezpiecznej i efektywnej infrastruktury teleinformatycznej – IMNS Systems,
  3. praktycznych szkoleniach dla administratorów sieci IT oraz administratorów bezpieczeństwa informacji  - IMNS Akademia.

     Zapraszamy firmy i instytucje do kontaktu z naszymi konsultantami i opiekunami handlowymi. W zależności od potrzeb doradzą, przygotują ofertę lub jeśli potrzebne będzie bardziej szczegółowe rozpoznanie i sformułowanie potrzeb oraz wymagań, zorganizują konsultacje telefoniczne czy też spotkanie z konsultantami lub audytorami z odpowiednich  zespołów kompetencyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami i opiekunami handlowymi

 

W jakich sytuacjach nasze usługi będą przydatne Twojej firmie lub instytucji ?
 Kiedy warto skontaktować się z naszymi konsultantami  i opiekunami handlowymi?

Przykładowe sytuacje z obszaru  bezpieczeństwa informacji oraz efektywnego zarządzania informacją, w których będziemy przydatni :

- chcesz zweryfikować poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych infrastruktury teleinformatycznej;

- przy pomocy niezależnych ekspertów chcesz uzyskać obiektywną ocenę zgodności polityk, procedur i instrukcji bezpieczeństwa informacji z obowiązującymi Twoją organizację regulacjami;

-  potrzebujesz pomocy w określeniu ryzyk w różnych obszarach działalności Twojej organizacji oraz wdrożeniu procedury identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykami;

-  potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa informacji;

-  potrzebujesz pomocy w przygotowaniu, wdrożeniu i testach planów ciągłości działania.

 

Przykładowe sytuacje z obszaru zarządzania sieciami IT oraz budowy bezpiecznej i efektywnej infrastruktury teleinformatycznej, w których będziemy przydatni:

- poszukujesz systemu do archiwizacji danych, łatwego w administracji i dopasowanego do Twoich potrzeb;

- masz wątpliwość, czy zakupione przełączniki, router lub firewall są poprawnie skonfigurowane i czy w pełni wykorzystujesz funkcjonalność, za którą zapłaciła Twoja firma;

- w sposób systemowy chcesz wdrożyć zarządzanie licencjami  i nie chcesz płacić cyklicznie za inwentaryzację wykonaną przez firmę zewnętrzną, często zwaną audytem legalności oprogramowania;

- zainwestowałeś w zaawansowaną serwerownię, ale brakuje Ci monitoringu parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, zalanie, dym, zasilanie, otwarte drzwi);

- poszukujesz narzędzi do skutecznego monitorowania urządzeń sieciowych, użytkowników lub zabezpieczeniem organizacji przed wyciekiem danych;

- potrzebujesz narzędzi do skutecznego i nowoczesnego zarządzania podatnościami (lukami) technicznymi systemów w sieci komputerowej oraz podatnościami aplikacji WEB;

- na brzegu Twojej sieci jest wyłącznie firewall, a do skutecznej ochrony przed zagrożeniami przydatny byłby UTM – firewall ze zintegrowanymi usługami chroniącymi przed złośliwym oprogramowaniem, dostępem do niepożądanych stron i treści, posiadający funkcjonalność IPS i inne oraz umożliwiający zarządzanie pasmem;

- poszukujesz rozwiązania, które zapewni Twoim mobilnym użytkownikom zdalny, bezpieczny dostęp do poufnych zasobów w sieci firmowej.

 

Przykładowe sytuacje z obszaru szkoleń dla administratorów sieci IT oraz administratorów bezpieczeństwa informacji, w których będziemy przydatni:

- potrzebujesz praktycznej wiedzy i umiejętności na temat konfiguracji i administracji urządzeń firmy Cisco Systems;

- chcesz odbyć profesjonalne szkolenie z zasad konfiguracji i administracji urządzeń UTM, CDP firmy SonicWALL;

- chcesz się przeszkolić z zakresu konfiguracji systemów Linux;

- chcesz przygotować osoby w Twojej organizacji do roli ASI lub ABI;

- chcesz podnieść świadomość kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.