Spotkanie poświęcone cybersecurity

Po raz kolejny, jako Partner Merytoryczny, bierzemy udział w ciekawym wydarzeniu jakim jest III edycja Konferencja Advanced Threat Summit 22-23 listopada w Warszawie https://atsummit.pl/agenda/. To duże, bardzo bogate merytorycznie spotkanie specjalistów z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych poświęcone cybersecurity w kontekście firm działających w Polsce.

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia 90 prelegentów - wybitnych ekspertów i profesjonalistów cybersecurity z Polski i ze świata, 4 ścieżki warsztatowe oraz sesje roundtables.