Kim jesteśmy

IMNS Polska (Information Management & Networking Services) - jesteśmy firmą dostarczającą usługi i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów IT, integracji systemów IT i telekomunikacji.

Funkcjonujemy na rynku polskim od 2003 roku i od początku działalności rozwijamy kompetencje w zakresie szkoleń i usług doradczych w obszarze systemów i bezpieczeństwa IT. Z roku na rok nasze usługi konsultingowe cieszą się coraz większym uznaniem klientów, potwierdzonym licznymi referencjami. Fakt ten tłumaczymy naszym indywidualnym podejściem do potrzeb i wymagań klientów oraz wysoką jakością oferowanych przez nas usług. Problemy każdego klienta staramy się rozwiązać profesjonalnie, niezależnie od wielkości instytucji i budżetu, jakim w danej chwili dysponuje.

Uważamy, iż bezpieczeństwo informacji i systemów IT można poprawić najszybciej i w najszerszym zakresie poprzez edukację kadry odpowiedzialnej za te obszary w organizacji. Wyrazem tego są nasze liczne szkolenia i konferencje, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów ze względu na ich praktyczny charakter i dopasowanie tematyczne do potrzeb określonych grup odbiorców.

Dzięki doświadczeniu w zakresie integracji systemów sieciowych, zabezpieczeń i monitoringu, które zdobyliśmy funkcjonując jako dystrybutor znanych technologii sieciowych w pierwszych latach naszej działalności, nasi wdrożeniowcy spełnią najbardziej wyrafinowane potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Naszą działalność dzielimy na trzy obszary, które wzajemne się uzupełniają:
IMNS Consulting, IMNS Systems, IMNS Akademia / Akademia Teleinformatyki.

Dzięki temu, nasi klienci mogą mieć pewność, że nie tylko doradzimy i pomożemy przy wdrożeniu Polityk Bezpieczeństwa Informacji lub Planów Ciągłości Działania oraz zarządzaniu ryzykiem, ale jeśli będzie potrzeba, inżynierowie z zespołu kompetencyjnego IMNS Systems dobiorą i wdrożą niezbędne zabezpieczenia i systemy monitoringu.

IMNS Consulting
To zespół doświadczonych trenerów i audytorów, posiadających wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania systemami jakościowymi, systemami bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych.

Oferowane usługi:
- audyty: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa danych osobowych, socjotechniczne, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty zgodności z regulacjami obowiązującymi w instytucjach finansowych;
- polityka bezpieczeństwa informacji: konsultacje z zakresu PBI, weryfikacja istniejącej polityki, adaptacja polityki do potrzeb organizacji, wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji, pomoc przy opracowaniu procedur zarządzania PBI;
- ciągłość działania: przygotowanie zespołu kryzysowego, analiza procesów krytycznych, analiza ryzyka zasobów krytycznych, pomoc przy przygotowaniu polityki i strategii, pomoc przy przygotowaniu procedur awaryjnych i odtworzeniowych, pomoc przy przygotowaniu planów ciągłości działania oraz ich wdrożeniu.
- szkolenia: z zasad bezpiecznego przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) dla kadry zarządzającej i pracowników, szkolenie dla audytorów ISO 27001 i inne.

IMNS Systems
Zespół ten tworzą doświadczeni inżynierowie posiadający certyfikaty wielu znanych producentów. To oni integrują zabezpieczenia sieci, systemy monitorujące oraz optymalizują konfiguracje aktywnych elementów sieci komputerowych tak, aby pracowały one efektywnie i w sposób maksymalnie bezpieczny.

Oferowane rozwiązania wraz z usługami wdrożeniowymi:
monitoring zasobów i aktywności użytkowników, monitoring środowiskowy serwerowni, rozwiązania DLP, zarządzanie podatnościami technicznymi ICT (w tym aplikacji WEB), zarządzanie polityką zgodności, ochrona przed zagrożeniami (zabezpieczenia na brzegu sieci), kompleksowe zarządzanie ochroną zasobów, zarządzanie logami i innymi informacjami pozyskiwanymi z systemów komputerowych, systemy backupu danych, wirtualizacja zasobów i inne.

IMNS Akademia / Akademia Teleinformatyki
Oferta szkoleniowa Akademii Teleinformatyki jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tanie, praktyczne szkolenia z konfiguracji sieci komputerowych, opartych o rozwiązania znanych producentów. Oferujemy szkolenia, które uczą tego, co najistotniejsze oraz faktycznie przydatne w praktyce, zgodnie z zasadą "czas to pieniądz".

W ramach akademii oferujemy również szkolenia z zakresu systemów/regulacji związanych z bezpieczeństwem informacji, głównie w oparciu o ISO 27001.
Trenerami naszej akademii są doświadczeni konsultanci i inżynierowie z IMNS Consulting oraz IMNS Systems.
Szkolenia na miarę potrzeb – to szkolenia autorskie dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Bardzo często są to szkolenia na miejscu, w siedzibie klienta. Dzięki temu klient nie ponosi kosztów delegacji swoich pracowników.

Zapraszamy do kontaktu!