Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Warsztaty techniczne z konfiguracji i administracji Active Directory w środowisku Windows

Szkolenie Techniczne

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zasad konfiguracji i administracji Active Directory w środowisku Windows.

Warsztaty skierowane do administratorów, którzy zamierzają wdrożyć środowisko Active Directory lub udoskonalić praktyczne umiejętności z zakresu konfiguracji i administracji tym środowiskiem.

Udział w warsztatach dostarczy wiedzy, która pozwoli administratorowi na:

  • zrozumienie zasad tworzenia oraz poznanie składowych elementów środowiska AD,
  • poznanie zasad zarządzania środowiskiem AD oraz narzędzi administracyjnych oraz metod zarządzania,
  • tworzenie spójnych środowisk kontrolerów domeny i stacji roboczych, wraz z podstawowymi polisami zabezpieczeń kont domenowych,
  • konfigurowanie ustawień/ograniczeń na stacje robocze.

Czas trwania dwa dni, godziny 9-17 z przerwą na obiad.

Środowisko szkoleniowe – dostosowywane jest do potrzeb scenariusza warsztatów.

Niezbędne jest, aby każdy z uczestników posiadał swojego notebooka z aktualnym systemem Windows.

Cena:  1 500 netto /osobę.

W cenie zawarte są materiały szkoleniowe.

Miejsce: domyślnie wszystkie szkolenia odbywają się we Wrocławiu we Wrocławskim Parku Technologicznym. W przypadku zebrania odpowiedniej grupy uczestników warsztaty organizujemy w innych lokalizacjach.

Termin szkolenia:  szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy przesłać wiadomość przez formularz WEŹ UDZIAŁ. Skontaktujemy się ws. potwierdzenia dogodnego terminu.

Program szkolenia:

1. Podstawy Active Directory

1.1. Active Directory – centralna baza danych w organizacji, potrzeba posiadania

1.1. Podstawowe elementy AD – podstawowe elementy – las, drzewo, domena, przestrzeń nazewnicza, relacja zaufania, schemat, poziom funkcjonalny lasu/domey, mistrzowie operacji, katalog globalny

1.2. Organizacja logiczna AD – struktura domeny, administracja domeną, organizacja OU i umieszczanie obiektów

1.3. Organizacja fizyczna AD – podstawowe elementy – topologia lokacji, podsieć, replikacja, KCC

1.4. Podstawowe obiekty AD – grupy, użytkownicy, komputery, drukarki, zasada AGUDLP

1.5. Usługi DNS i czasu – krytyczny element AD

1.6. Dobre zasady w projektowaniu Active Directory

1.7. Wirtualizacja kontrolerów AD – zalety, wady, niebezpieczeństwa

 

2. Zarządzanie Active Directory

2.1. Podstawowe narzędzia: ADUC, ADSaS, ADDaT, ADSI, GPMC, NTDSUTIL, Powershell

2.2. Zarządzanie AD za pomocą polis grupowych GPO – elementy polis, kolejność stosowania, zakres działania

2.3. Narzędzia wspomagające rozwiązywanie problemów z GPO – RSoP, EV

2.6. Zabezpieczenie przez przypadkowym skasowaniem obiektów w AD

2.7. Funkcjonalność kosza w AD – jak uruchomić, jak używać

2.8. Awaria kontrolera domeny – jak postępować w razie awarii

 

Warsztaty techniczne –  celem ćwiczeń jest utworzenie spójnego środowiska kontrolerów domeny i stacji roboczych, wraz z podstawowymi polisami zabezpieczeń kont domenowych oraz narzuceniem pewnych ustawień/ograniczeń na stacje robocze:

1. Instalacja pierwszego kontrolera AD

2. Podstawowa konfiguracja obiektów AD oraz usług DHCP, DNS, usługa czasu

3. Stworzenie AD w konfiguracji redundantnej – drugi kontroler domeny, weryfikacja poprawności działania replikacji

4. Podstawowe polisy zabezpieczeń – stworzenie bazowej konfiguracji zabezpieczeń dla środowiska

5. Polisy zabezpieczeń dla stacji roboczych – wzmocnienie zabezpieczeń, zwiększenie kontroli nad stacjami, zabezpieczenie przed utratą uprawnień

6. Podłączanie stacji roboczych do domeny i rozwiazywanie problemów z kontami komputerów w domenie lub logowaniem do domeny

8. Uruchomienie kosza w AD, wykorzystanie funkcjonalności z poziomu Powershell

9. Wykorzystanie języka skryptowego Powershell do zarządzania użytkownikami