Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Warsztaty z wdrożenia regulacji wewnętrznych wymaganych przez RODO

Szkolenie Biznesowe

Warsztaty skierowane są do osób w organizacji odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych (informatycy).

W ramach szkolenia zostaną omówione zasady przygotowania i utrzymania dokumentacji (regulacji wewnętrznych) wymaganych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Elementem składowym warsztatów będzie przekazanie uczestnikom wzorcowej dokumentacji wymaganej przez RODO.

Przekazana dokumentacja będzie szczegółowo omówiona. Podczas warsztatów prowadzący będzie omawiał przykłady i odpowiadał na pytania uczestników związane ze specyficznymi dla ich organizacji przypadkami przetwarzania danych osobowych.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności jak samodzielnie dostosować wzorcową dokumentację.

Czas trwania szkolenia: do 8 godzin (1 dzień).
Cena szkolenia: indywidualnie w zależności od ilości uczestników.
Miejsce szkolenia: siedziba IMNS Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, Wrocław.

Każdy z uczestników powinien być zaopatrzony w laptopa. Podczas szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.

Program warsztatów – część II

8:45 Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

9:00 Wymagania RODO i związane z nimi regulacje wewnętrzne.

9:45 Przedstawienie i omówienie wzorcowej dokumentacji wymaganej przy przetwarzaniu danych osobowych.

10:45 Przerwa kawowa.

11:00 Sesja warsztatowa związana z dostosowaniem dokumentacji i studium przypadków.

13:00 Lunch.

13:30 Sesja warsztatowa związana z dostosowaniem dokumentacji i studium przypadków.

14:30 Sesja pytań i odpowiedzi oraz konsultacji.

16:30 Zakończenie warsztatów.