Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Warsztaty z analizy ryzyka przygotowujące do zgodności z RODO

Szkolenie Biznesowe

Warsztaty skierowane są do kadry kierowniczej, osób w organizacji odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych (informatycy).

W ramach szkolenia zostaną omówione zasady przeprowadzania analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Wyniki analizy ryzyka są wskazówkami dla organizacji, w jakim zakresie należy organizacyjnie i technicznie zabezpieczyć dane osobowe, aby zapewnić im ochronę wymaganą przez RODO.

Elementem składowym warsztatów będzie przekazanie uczestnikom metodyki analizy ryzyka, którą będą indywidualnie wykorzystywali do analiz w swoich organizacjach po zakończeniu warsztatów.

Przekazana metodyka analizy ryzyka będzie szczegółowo omówiona. Na jej podstawie zostanie przeprowadzonych kilka przykładowych analiz, dla typowych przypadków przetwarzania danych osobowych.

Podczas warsztatów uczestnicy mogą zadawać pytania związane ze specyficznymi dla ich organizacji przypadkami przetwarzania danych osobowych.

W ramach warsztatów zostaną omówione zasady analizy zagrożeń dla praw i wolności właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez organizację. Krótkiej analizie zostaną poddane typowe przypadki przetwarzania danych osobowych.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności jak samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka i przygotować plany postępowania z ryzykami.

 

Dlaczego posiadanie metodyki analizy ryzyka i umiejętność jej stosowania są istotne dla organizacji w świetle wymagań RODO ?

Na podstawie analizy ryzyka osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych powinny przygotować plany postępowania z ryzykami. W skład tych planów powinny wchodzić odpowiednie regulacje (zabezpieczenia organizacyjne) oraz zabezpieczenia techniczne (fizyczne i informatyczne).

W czasie życia organizacji może zmieniać się charakter, zakres, kontekst (procesy, w których dane są przetwarzane) i cele przetwarzania danych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych powinny dysponować wiedzą i narzędziami do wprowadzania zmian w regulacjach wewnętrznych (zabezpieczeniach organizacyjnych), stosowanych zabezpieczeniach technicznych i systemach informatycznych.

Czas trwania szkolenia: do 8 godzin (1 dzień).
Cena szkolenia: indywidualnie w zależności od ilości uczestników.
Miejsce szkolenia: siedziba IMNS Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, Wrocław.

Każdy z uczestników powinien być zaopatrzony w laptopa. Podczas szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.

 

8:45 Rejestracja i rozpoczęcie warsztatów

9:00 Analiza ryzyka i wymagania RODO. Wprowadzenie do metodyki analizy ryzyka.

9:45 Przedstawienie i omówienie metodyki analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych.

10:45 Przerwa kawowa.

11:00 Sesja warsztatowa związana z wykorzystaniem metodyki i studium przypadków.

13:00 Lunch.

13:30 Omówienie zasad analizy zagrożeń dla praw i wolności. Prawa ujęte w RODO.

14:30 Sesja warsztatowa związana analizą zagrożeń dla praw i wolności oraz studium przypadków.

16:30 Zakończenie warsztatów.